Przyjazne dla środowiska procesy związane z produkcją plomb zabezpieczających Unisto

Zrównoważona ekologicznie produkcja przemysłowa

Działając na rynkach międzynarodowych, producent plomb zabezpieczających UNISTO traktuje jako swój obowiązek korzystanie z przyjaznych dla środowiska materiałów i metod przetwarzania w celu zmniejszenia wpływu swoich działań na świat.

Promujemy zatem już od wielu lat stosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów i praktyk w ramach całego łańcucha wartości dodanej. Podstawowym celem naszego zaangażowania na rzecz środowiska jest efektywne wykorzystanie zasobów. W ten sposób Unisto chce wnieść swój wkład zgodnie z duchem: Reuse, Reduce, Recycle, dążenia przez Unisto do zmniejszenia wpływu na środowisko nie tylko poprzez redukcję zużycia tworzyw sztucznych, ale również poprzez wykorzystanie tworzyw sztucznych z recyklingu.

Dzięki oznakowaniu produktów logo Unisto green footprint już na pierwszy rzut oka widać, które produkty – z uwagi na ich cechy lub zastosowane w nich materiały – stanowią wyraz naszego zaangażowania w ochronę środowiska. Wszystkie oznaczone produkty Unisto spełniają jedno z następujących kryteriów. 

Plomby wielokrotnego użytku

Dzięki naszym rozwiązaniom pozwalającym zaoszczędzić miejsce, możliwe jest zabezpieczenie nawet małych pojemników plombą wielokrotnego użytku. Rezygnacja z plomb jednorazowych pozwala co roku zaoszczędzić duże ilości tworzyw sztucznych. A tym samym także zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych oraz emisji CO2

Plomby z recyklingu tworzyw sztucznych

Alternatywą wobec plomb wielokrotnego użytku jest stosowanie plomb z surowców pochodzących z recyklingu. Dzięki zastosowaniu poprodukcyjnych tworzyw sztucznych aktywnie przyczyniamy się do zmniejszenia zużycia surowców kopalnych. Materiał poprzemysłowy jest tworzywem sztucznym pozyskanym z odpadów produkcyjnych. Zastosowanie tego materiału pozwala na doskonałe wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych.  

Plomby z ekologicznych tworzyw sztucznych

Innym sposobem na zmniejszenie zużycia nieodnawialnych surowców jest wykorzystanie ekologicznych tworzyw sztucznych. Ekologiczne tworzywa sztuczne wytwarza się z granulatu tworzywa sztucznego pochodzącego z surowców odnawialnych. Granulat może być przetwarzany przy użyciu dostępnego sprzętu.

Plomby z nieplastyfikowanego poliamidu

Projektem, który szczególnie leży na sercu Unisto, jest nasz nieplastyfikowany poliamid. Plastyfikatory, znane także jako ftalany, mogą być szkodliwe dla zdrowia przy dłuższym kontakcie. Wraz z naszym dostawcą tworzyw sztucznych opracowaliśmy zatem poliamid, który bez plastyfikatorów spełnia wszystkie nasze wymagania. Dzięki temu chronimy naszych pracowników i klientów. Unisto jest zatem pierwszym producentem plomb zabezpieczających, który wprowadza na rynek rozwiązanie niewymagające plastyfikatorów.

Pudełka kartonowe z materiałów z recyklingu

Zastosowanie w produkcji naszych opakowań kartonu z recyklingu pozwala na zaoszczędzenie zasobów. Cykl ten jest nieskończony. Fachowa utylizacja opakowań po ich użyciu może stanowić istotny wkład we wdrażanie filozofii Unisto green footprint. 

Odzyskiwanie energii 

Energia odzyskiwana z zakładów produkcyjnych pokrywa 70% potrzeb własnych firmy w zakresie ogrzewania. Rocznie oszczędzamy ok. 34 000 litrów oleju opałowego, zmniejszając tym samym emisje CO2. 

Materiały do produkcji naszych plomb zabezpieczających 

Stosujemy i przetwarzamy wyłącznie nieszkodliwe materiały, a ich nieszkodliwość i nietoksyczność potwierdzają na piśmie nasi dostawcy. Wszelkie certyfikaty są zawsze dostępne dla naszych klientów.  

Odpady produkcyjne i recykling 

Minimalizujemy ilość wszelkich odpadów. W miarę możliwości poddajemy je recyklingowi zewnętrznie lub w ramach naszego zakładu. Odpady nadające się do ponownego użycia poddajemy recyklingowi i dalszemu przetwarzaniu. 

Maszyny i urządzenia produkcyjne 

Oszczędność energii stanowi dla nas ważny cel, dlatego zapewniamy ograniczenie jej zużycia do minimum oraz zgodność z najnowszymi normami emisji.  

System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

ISO 14001 to uznana międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Wymaga ona od firmy uwzględnienia wszelkich kwestii środowiskowych kluczowych dla jej działalności, jak np. zanieczyszczenie powietrza, kwestie związane z wodą i ściekami, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie gleby, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja do nich oraz wykorzystywanie i wydajność zasobów. Unisto dysponuje certyfikatem ISO 14001:2015 i dokłada wszelkich starań, aby doskonalić procesy w zakresie ochrony środowiska.

  • Myślimy i działamy ze świadomością ekologiczną, co pozwala nam oferować przyjazne dla środowiska usługi rynkowe
  • Minimalizujemy ilość wszelkich odpadów i w miarę możliwości poddajemy je recyklingowi zewnętrznie lub w ramach naszego zakładu
  • Zachęcamy naszych dostawców do lepszych wyników w zakresie oddziaływania na środowisko, wymagając od nich świadectw potwierdzających właściwości dostarczanych materiałów 

Rozporządzenie REACH

Nasze plomby zabezpieczające produkujemy zgodnie z rozporządzeniem REACH dotyczącym substancji chemicznych.

REACH stanowi skrót od Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals czyli rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie to określa procedury zapewniające bezpieczne stosowanie i dystrybucję substancji chemicznych i zawierających je produktów. Potwierdzamy, że wszystkie surowce stosowane do produkcji naszych plomb zabezpieczających są zgodne z rozporządzeniem REACH i że żaden z użytych materiałów nie jest substancją wzbudzającą szczególnie duże obawy w rozumieniu art. 33 i 57 rozporządzenia 1907/2006/WE (lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy określona przez agencję ECHA). 

Zaangażowanie Unisto w ochronę środowiska

Z entuzjazmem ulepszamy nasze produkty i procesy, co skłania nas do nieprzerwanego poszukiwania nowych rozwiązań w celu ochrony środowiska – jest to możliwe dzięki wydajnej produkcji.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i z tego, że możemy zapewnić Państwu plomby zabezpieczające najwyższej jakości produkowane z dbałością o środowisko.