høyest kvalitet i mer enn 90 år

Unisto sikkerhetsplomber gjør det mulig å kontrollere all slags gods i transitt på en sikker måte: lukkede beholdere, vesker, taxfreetraller, lukkede poser, veltebur, brannslukningsapparater, utgangsdører, gass-, vann- og strømmålere beskyttes mot manipulasjon. Vårt brede utvalg av trekkplomber, plomber med fast lengde, hengelåsplomber, ISO 17712:2013 sertifiserte bolteplomber, elektroniske plomber, målerplomber og manipulasjonssikre etiketter sikrer riktig kontroll i henhold til spesifikke kundebehov. Kreativitet og innovasjon bidrar til utvikling av nye typer sikkerhetsplomber i nye materialer og med nye prosedyrer til hjelp for markedsledere innen luftfart, catering, post- og kurertjenester, bank/kontanter i transitt, kjemikalier, verktøy, transport og handel. Sikkerhet og kommunikasjon om sikkerhet med våre kunder har vært bærebjelken i Unistos virksomhet i ni tiår.

News

Unisto's new CDP score is now A-!

Unisto AG, Horn, has improved its score in the CDP Score Report from B to A- for the second year running. This is another important step in the Unisto Green Footprint strategy. 

Read more